La mesura contempla que, excepcionalment, es podran implantar vivendes turístiques en edificis d’ús exclusiu

La Comissió d’Urbanisme ha aprovat per unanimitat este dimecres el dictamen favorable a la Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella relativa a la regulació de l’ús vivenda turística. Esta aprovació és el pas previ per a poder sol·licitar a partir d’ara l’informe pertinent a la Conselleria de Cultura i Esport.

La proposta establix que s’elimina l’ús terciari de vivenda turística en l’àmbit de predominança residencial de Ciutat Vella, que inclou els barris de Velluters, el Pilar, el Mercat, el Carmen, la Seu i una part de la Xerea. Estes zones són les que registren una major saturació de vivenda turística.

Tal com ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, des d’este plantejament, la iniciativa aprovada hui prohibix les vivendes turístiques en qualsevol edifici de Ciutat Vella que tinga una vivenda residencial. “Volem que Ciutat Vella siga un barri residencial i per això hem proposat que no és compatible i no s’obriran apartaments turístics en els edificis on viuen els nostres veïns”, ha indicat el regidor.

Giner ha recordat que a Ciutat Vella hi ha més de 19.000 vivendes i una població de quasi 28.000 habitants. “La proposta que hem aprovat té l’objectiu de garantir la qualitat de vida de les persones residents en tots els barris del districte, alhora que contribuïx a la conservació dels valors patrimonials del centre històric i protegix el comerç tradicional”.

A més, la iniciativa establix la possibilitat que, de manera excepcional, hi haja vivendes turístiques quan es tracte d’un ús exclusiu, sense cap habitatge residencial, solament en el barri de Sant Francesc i en una xicoteta part del de la Xerea.

Només siga aprovada la proposta d’ordenació, aquelles vivendes turístiques que en eixe moment disposen de la corresponent llicència o autorització podran seguir en funcionament, però la mesura implica que no s’implantaran més vivendes turístiques ni tampoc s’obriran noves en edificis residencials.