La convocatòria ordinària tindrà lloc del 4 al 6 de juny de 2024 en tota la Comunitat Valenciana

Un total de 2.795 estudiants de la província de Castelló s’han matriculat per a examinar-se de les proves d’accés a la universitat en la convocatòria ordinària de 2024.

Les proves tindran lloc del 4 al 6 de juny de 2024 en tota la Comunitat Valenciana. A la Universitat Jaume I de Castelló, es realitzaran a les instal·lacions de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques en horari de matí (9.30 hores) i de vesprada (15.30 hores). Enguany, les proves s’iniciaran amb l’examen de l’assignatura de Llengua Castellana i Literatura.

Del total d’estudiantat inscrit, 2.476 ho han fet en la fase obligatòria i 319 només en la fase voluntària. El nombre d’alumnat inscrit enguany és superior al de la convocatòria de juny de 2023, quan s’hi van inscriure 2.671 persones, el que representa un augment d’un 4,64%, i en la qual van aprovar finalment el 98,68% dels presentats.

La prova inclou dues fases. D’una banda, la fase obligatòria, on l’estudiantat s’examinarà de quatre assignatures troncals generals de segon curs de batxillerat i una de les assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de batxillerat. La nota d’accés a la universitat es calcula ponderant la nota d’esta fase obligatòria de les PAU (40%) i la nota mitjana del batxillerat (60%). La NAU serà la que permet accedir a la universitat als estudiants de batxillerat i té una validesa indefinida.

D’altra banda, l’estudiantat pot presentar-se, en una fase voluntària, a un màxim de quatre assignatures troncals distintes de la troncal general amb vinculació amb la modalitat de batxillerat de què s’examina en la fase obligatòria, per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts.

La Universitat Jaume I informarà l’alumnat de les notes de les proves el 14 de juny a partir de les 13 hores. Com en convocatòries anteriors, les peticions de revisions d’exàmens es realitzaran a través d’un formulari web. No caldrà presentar documentació a la universitat. Les sol·licituds de revisions en línia es podran realitzar els dies 17, 18 i 19 de juny.