Per al conseller de Política Territorial, “conèixer el nostre territori és fonamental per a garantir una qualitat de vida als nostres ciutadans i ciutadanes”

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha qualificat els mapes sísmics de la Comunitat Valenciana, elaborats per l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV) amb la col·laboració de la Universitat d’Alacant, com “un element fonamental de gestió pública” per a la planificació tant territorial com d’emergències.

En la presentació dels mapes de perillositat sísmica i de falles actives i sismicitat, fruit del conveni signat entre l’ICV i la Universitat d’Alacant, el conseller ha destacat que “conèixer el nostre territori és fonamental per a poder garantir una qualitat de vida als nostres ciutadans i ciutadanes”

Per a Arcadi España, “aquest mapa ens permet dissenyar millor els instruments de planificació territorial, identificar els llocs de la Comunitat Valenciana on hàgem de tenir més cuidat per aqueix risc sísmic que està ací, ser conscients que vivim en un territori on existeix aquest risc”. A més, ha subratllat la importància d’aquesta cartografia per a planificar d’una forma correcta i eficaç els serveis d’emergència.

“En aquests dos àmbits essencials, l’emergència i la planificació, la col·laboració entre la Generalitat i la Universitat d’Alacant resulta fonamental per a tenir aquest mapa de riscos sísmics i poder tots treballar amb més cuidat i precisió”, ha afegit Arcadio España.

Mapes de perillositat sísmica i de falles actives i sismicitat.

Aquests mapes, elaborats per l’Institut Cartogràfic Valencià en col·laboració amb la Universitat d’Alacant, s’han incorporat a la col·lecció autonòmica de mapes temàtics CV350 de l’ICV.

D’una banda, s’ha realitzat el mapa de perillositat sísmica de la Comunitat Valenciana per a un període de retorn de 475 anys amb dades sísmiques obtingudes de la base de dades de zones sismogénicas de la Península Ibèrica i territoris d’influència per al càlcul de la perillositat sísmica a Espanya publicada per l’Institut Geològic i Miner d’Espanya.

Per una altra, s’ha dissenyat el mapa de sismicitat i falles actives en la Comunitat Valenciana, amb dades temàtiques obtingudes del catàleg de terratrèmols elaborat i mantingut per l’Institut Geogràfic Nacional i de la base de dades QAFI (Quaternary Active Faults Database of Ibèria).

Aquesta sèrie es pot baixar, en format pdf, des de la web de la Infraestructura Valenciana de Dades Espacials (IDEV, ICV (gva.es)) i des de la web de l’ICV (http://www.icv.gva.es/va/col-leccio-autonomica).

A l’inici de l’any, es va signar un conveni de col·laboració entre l’ICV i la Universitat d’Alacant per a la continuïtat, manteniment i densificación, si escau, de la xarxa sísmica que aquesta universitat gestiona, i estendre la seua activitat de control de la sismicitat en tot el territori de la Comunitat.