COM ES VOTA PER CORREU DES D’ESPANYA?

La persona que desitge votar per correu haurà d’acudir a qualsevol Oficina de Correos i
sol·licitar l’imprés per a votar per correu.

QUAN ES POT SOL·LICITAR EL VOT PER CORREU?

Des del 5 de març fins al 18 d’abril de 2019.

QUINS PASSOS HAIG DE SEGUIR PER A SOL·LICITAR EL VOT PER
CORREU?

Les persones que desitgen votar per correu hauran de sol·licitar-ho en qualsevol Oficina de
Correos. El sol·licitant ha d’acudir personalment a l’oficina de correus i formular la seua petició al
funcionari, al qual haurà de mostrar el seu DNI, passaport o permís de conduir (No serveix
fotocòpia, ha de ser l’original). Per a això haurà d’emplenar un imprés en el qual sol·licita un certificat d’inscripció en el cens.

COM S’ENVIA EL VOT PER CORREU?

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral remetrà al sol·licitant del vot
per correu tota la documentació per a exercir aquest dret, per correu certificat al
domicili que aquest haja indicat (a Espanya). Hauràs de rebre personalment aquesta
documentació. La documentació consta de:

 • Una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions
  i un sobre de votació en el qual s’introduirà la papereta corresponent.
 • Certificat d’Inscripció en el Cens Electoral.
 • Sobre en el qual figura la direcció de la mesa electoral en la qual li correspon votar.
 • Fullet explicatiu de com enviar la documentació que adjunten.
 • Com són diversos els processos electorals que concorren, es remetrà la documentació
  necessària per a votar en cada procés.
 • En cas de no trobar-se en el domicili quan se li remeta aquesta documentació, es
  deixarà avís en la bústia perquè puga acudir personalment i amb el seu DNI a l’oficina
  de correus que corresponga.
 • Una vegada que es té la documentació electoral, s’introdueix la papereta de vot en
  el sobre corresponent. Cada sobre de votació amb la seua papereta corresponent una vegada
  tancats s’introdueixen al seu torn, juntament amb el certificat d’inscripció en el cens, en el sobre dirigit a la mesa electoral corresponent enviant-lo per correu certificat,
  gratuïtament, des de qualsevol Oficina de Correos

 

FINS QUAN ES POT ENVIAR EL VOT PER CORREU?

El vot per correu es pot enviar des que es reba la documentació electoral i
fins al 24 d’abril de 2019.

QUANT COSTA?

Totes les actuacions relacionades amb el vot per correu són gratuïtes.

La entrada Com demanar el vot per correu per a votar a les eleccions del #28A se publicó primero en PSPV PSOE.