Com a ambientòleg que és un, encara que poc practicant d’un temps a ara que ja passe de tot, em costa passar per alt un tema com este. Fart del maremàgnum de notícies apocalíptiques respecte al futur pròxim del planeta degut al famós Calfament Global, ara se’ns cola un nou cosí germà d’este per […]