La Diputació de València tanca 2020 amb un dels sistemes de control intern més complets de l’administració estatal. La corporació provincial, que va acabar 2015 sense pla anual de control financer, informe de control intern ni control permanent d’Intervenció sobre factures, contractes, pagaments i subvencions, ha passat en tot just cinc anys a disposar de totes estes eines, a controlar la legalitat financera i operativa de tots els seus organismes i a posar en marxa el primer pla d’acció impulsat per un president de la institució en els seus més de 200 anys d’història, amb la finalitat d’esmenar les qüestions a millorar indicades pels habilitats nacionals.

La Diputació de València tanca 2020 amb un dels sistemes de control intern més complets de l’administració estatal. La corporació provincial, que va acabar 2015 sense pla anual de control financer, informe de control intern ni control permanent d’Intervenció sobre factures, contractes, pagaments i subvencions, ha passat en tot just cinc anys a disposar de totes estes eines, a controlar la legalitat financera i operativa de tots els seus organismes i a posar en marxa el primer pla d’acció impulsat per un president de la institució en els seus més de 200 anys d’història, amb la finalitat d’esmenar les qüestions a millorar indicades pels habilitats nacionals.

En opinió del president de la Diputació, Toni Gaspar, “la transparència no servix de molt si es queda en una declaració d’intencions i bones paraules, però pot millorar molt les institucions si aclarim tràmits i gestions, deixem treballar als que saben i després tenim la capacitat d’escoltar els seus consells i incorporar-los en cadascun dels processos administratius que afrontem cada dia”.

Precisament això últim és el que ha fet el president Gaspar, impulsant el primer pla d’acció de l’àrea de Presidència en la història de la institució, en resposta a les conclusions dels informes de control financer i intern que realitzen els interventors. Un pas més en la modernització d’una Diputació que vol ser pròpia del segle XXI i que compta amb els habilitats nacionals com a principals aliats per a vetlar per la legalitat dels processos i l’agilitat i l’eficiència en la gestió.

Conclusions i pla d’acció

En l’informe resum de control financer de l’exercici 2020, l’interventor assenyala que “pot observar-se el canvi produït des de 2015” en el sistema de control intern de la corporació. Quant a Personal, l’informe posa de manifest que el funcionament ha de canviar-se, però al mateix temps admet que “eixe canvi ja ha començat amb el Pla Estratègic de Recursos Humans”, anunciat pel president Gaspar a mitjan febrer i que ha conclòs ja la seua primera fase amb la recopilació de les aportacions d’una vintena d’àrees i tots els sindicats amb representació en la corporació provincial.

Referent a Subvencions, l’interventor recomana igualment “un pla estratègic de caràcter global per a garantir la coherència i coordinació de les diferents polítiques públiques”, i valora molt positivament que sobre esta matèria “s’han establit les bases en 2020”, en al·lusió al Pla Estratègic de Subvencions reactivat per Gaspar i que comença a donar resultats amb mesures com la d’informar Presidència de l’objectiu de cada subvenció i aprovar-les totes abans del 31 de maig per a facilitar la tramitació als beneficiaris.

Presidència porta mesos treballant amb Intervenció per a unificar els criteris en matèria de subvencions, en la línia de gestió marcada per Toni Gaspar, que té clar que “cada auditoria o informe és una oportunitat per a millorar la institució i buscar la màxima eficiència en els processos administratius”. En opinió del president Gaspar, “és preferible millorar des de l’anàlisi, canviant coses que poden ser legals però podrien fer-se d’una altra forma més eficaç, que el soroll improductiu”.

Reconeix l’interventor en el seu informe sobre subvencions que “no s’han detectat greus deficiències i en els casos en què s’ha informat desfavorablement s’han esmenat”, al mateix temps que es valora la centralització d’estes ajudes a ajuntaments i ens socials en el Gestor d’Expedients. Només han quedat fora les incloses en el Pla d’Inversions que, com recull l’informe, “s’incorporaran en 2022 en estar contemplat en el Pla d’acció del president”.

El nou Pla Estratègic de Recursos Humans, basat en el consens i la participació, i la creació d’un departament únic de subvencions per a unificar criteris en totes les àrees són els primers resultats d’un pla d’acció de Presidència pioner en la institució i que pretén donar resposta a les recomanacions dels habilitats nacionals per a modernitzar la gestió de la Diputació i acostar-se el més possible a l’excel·lència.

L’informe de control intern analitza detalladament cada departament i ens associat a la Diputació, inclosos aquells que poden resultar claus en l’organització horitzontal de la corporació, cas de Contractació. En este sentit, “s’ha posat ja un primer pilar a través d’una circular emesa pel departament perquè des dels centres gestors es presente la planificació anual de la seua contractació”, la qual cosa en opinió de l’interventor “millora la gestió dels recursos públics”.

Canvi dràstic

El reforç del control intern comença a posar-se de manifest a partir de 2016, si bé el canvi dràstic impulsat per l’actual equip de govern, amb Gaspar al capdavant, s’evidencia més clarament comparant els últims dos exercicis amb els primers anys de la dècada. En 2011, la Diputació no comptava amb un control de legalitat financera en cap de les seues àrees i delegacions. En 2020 existix un pla anual de control financer que es va crear en 2016; un informe resum de control intern posat en marxa en 2019; un pla d’acció del president pioner estrenat enguany; i un control permanent sobre factures, subvencions, contractes, pagaments, personal i llocs d’alta direcció.

Quant a les empreses i organismes propis de la institució, Divalterra, Egevasa, Girsa i el Consorci Provincial de Bombers compten amb un control de legalitat financera que s’encarrega del compliment de la normativa vigent en tots els expedients, i els tres primers disposen igualment d’un sistema de control de legalitat operativa que analitza el resultat de la posada en marxa d’estos expedients i les possibles conseqüències de la seua execució.

Des del departament d’Intervenció de la Diputació valoren molt positivament el canvi en la gestió i les facilitats concedides als habilitats nacionals per a fiscalitzar cada procediment obert i participar en la millora d’estos.