Les obres s’executaran en quatre fases, la primera es durà a terme abans del nadal, amb les reformes interiors del Mercat i dels banys

El començament de les obres del Mercat municipal de Carolinas impulsades per l’Ajuntament d’Alacant, amb una inversió de 327.778 euros, donaran inici a mitjan novembre, així ho ha informat la regidora de Comerç i Mercats, Lidia López, en una reunió mantinguda amb els tots establiments comercials, on se’ls ha explicat amb detall les fases en les quals es dividirà l’execució d’aquestes obres, així com els treballs que es realitzaran en cadascuna d’elles.

En la reunió que es va celebrar juntament amb tècnics d’Ajuntament i la direcció facultativa de les obres que executarà la mercantil CATEGOR OBRES, S.L amb un termini de sis mesos, es va incidir a explicar que els treballs s’han dividit en quatre fases, i es portarà a aprovació de forma imminent el seu pla de Seguretat i Salut en junta de Govern perquè puguen iniciar-se.

La primera fase es preveu dur a terme abans del nadal, amb les reformes interiors del Mercat i dels banys, i la segona fase s’iniciarà al gener, on començaran a desmuntar el fibrociment i muntar una nova coberta. A més, en la tercera fase està previst executar tota la reforma de la façana, sostres interiors i revestiments de la zona dels banys, i una última fase en l’es treballarà sobre el fals sostre del centre del Mercat de Carolinas.

L’edil Lidia López, ha informat que amb aquesta importants i necessàries obres “es millorarà i realitzar una reforma integral del Mercat de Carolinas per a modernitzar unes infraestructures que són molt utilitzades pels veïns del barri, posant-les en valor amb una imatge totalment renovada”, al mateix temps que va explicar que està previst “la retirada de la coberta i la seua reposició, remodelació de tota la façana amb una imatge més moderna i la intervenció a l’interior del mercat”.

El projecte del Mercat preveu eliminar tots els elements de fibrociment, i les gelosies de làmines horitzontals en façana a nivell de planta primera, l’eliminació de resta d’elements constructius existents en el mercat que contenen fibrociment.

L’obertura i construcció inicial del mercat municipal de Carolinas data de l’any 1958, i amb aquesta rehabilitació està previst reconfigurar la façana existent als carrers Manuel Senante i Doctor Nieto, així com s’actualitzarà la imatge del mercat, amb la incorporació de nous revestiments de façana que definisquen una imatge urbana més contemporània, amb panells en base d’acer galvanitzat i prelacatge amb perforació.