Aquestes marxes han sigut organitzades a escala nacional per desenes d’entitats sensibilitzades amb la causa sahrauí, que s’han autoconvocat dins de Plataforma Unida per l’Alliberament del Sàhara Occidental (POLS). Aquesta plataforma va sorgir davant de la necessitat de mobilitzar-se enfront del reinici del conflicte armat després de la ruptura de l’alt al foc per part del Marroc a novembre de 2020 en la bretxa il·legal de Guerguerat.

Membres de les joventuts d’Esquerra Unida del País Valencià han participat tant en activitats de la premarxa com en etapes de València i Alacant, reivindicant la importància de posar fi a una qüestió territorial sobre la qual el govern espanyol té una responsabilitat ineludible i que no pot allargar-se més en el temps. Més de 45 anys porta esperant el poble sahrauí una resposta davant de les seues reclamacions d’un referèndum per a poder decidir lliurement sobre el seu territori, i a pesar de les missions de pau de Nacions Unides, promeses i declaracions d’intencions, El Marroc no cedeix en el seu interés per convertir el Sàhara Occidental en una província dins de les seues fronteres.

En l’etapa de Fuenterrobles ha estat Aysa Mustafa Rubio, co-coordinadora de Joves, acompanyant a Rosa Perez Garijo, coordinadora d’Esquerra Unida, i altres membres de la directiva. “Des de Joves d’EUPV som molt conscients de l’important que és protegir públicament i acudir a les convocatòries en suport de causes com les del poble sahrauí o palestí. Anomenar a aquestes qüestions territorials conflictes no reflecteix bé la realitat, que és la d’un ban sent obertament oprimit i assassinat per l’altre. La visibilització mediàtica de la situació i el suport públic ajuda a la causa sahrauí, però el seu problema necessita una solució política. El dret internacional ho legitima, el poble sahrauí ha de tindre el seu referèndum” comenta Aysa.

Les columnes que parteixen del Nord, Sud i Este del territori espanyol confluiran a Madrid el 18 i 19 de juny, on exigiran a l’ONU, a la Unió Europea i al Govern d’Espanya que culminen el procés de descolonització i es pose fi a la impunitat amb què El Marroc vulnera constantment la legalitat internacional.

Joves d’EUPV

València, 05 de junio de 2021

Contacto: Aysa (655 18 72 26)

Nota de Prensa: Joves d’EUPV apoya y participa la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui

Las Joves d’Esquerra Unida del País Valencià han estado participando activamente en la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui. Estas marchas han sido organizadas a nivel nacional por decenas de entidades sensibilizadas con la causa saharaui, que se han autoconvocado dentro de Plataforma Unida por la Liberación del Sahara Occidental (PULSO). Esta plataforma surgió ante la necesidad de movilizarse frente al reinicio del conflicto armado después de la ruptura del alto al fuego por parte de Marruecos en noviembre de 2020 en la brecha ilegal de Guerguerat.

Miembros de las juventudes de Esquerra Unida del País Valencià han participado tanto en actividades de la premarcha como en etapas de Valencia y Alicante, reivindicando la importancia de poner fin a una cuestión territorial sobre la cual el gobierno español tiene una responsabilidad ineludible y que no puede alargarse más en el tiempo. Más de 45 años lleva esperando el pueblo saharaui una respuesta ante sus reclamaciones de un referéndum para poder decidir libremente sobre su territorio, y a pesar de las misiones de paz de Naciones Unidas, promesas y declaraciones de intenciones, Marruecos no cede en su empeño por convertir el Sáhara Occidental en una provincia dentro de sus fronteras.

En la etapa de Fuenterrobles ha estado Aysa Mustafa Rubio, co-coordinadora de Joves, acompañando a Rosa Perez Garijo, coordinadora de Esquerra Unida, y otros miembros de la directiva. “Desde Joves d’EUPV somos muy conscientes de lo importante que es respaldar públicamente y acudir a las convocatorias en apoyo de causas como las del pueblo saharaui o palestino. Llamar a estas cuestiones territoriales conflictos no refleja bien la realidad, que es la de un bando siendo abiertamente oprimido y asesinado por el otro. La visibilización mediática de la situación y el apoyo público ayuda a la causa saharaui, pero su problema necesita una solución política. El derecho internacional lo legitima, el pueblo saharaui debe tener su referendum” comenta Aysa.

Las columnas que parten del Norte, Sur y Este del territorio español confluirán en Madrid el 18 y 19 de junio, donde exigirán a la ONU, a la Unión Europea y al Gobierno de España que culminen el proceso de descolonización y se ponga fin a la impunidad con la que Marruecos vulnera constantemente la legalidad internacional.