El portaveu adjunt de Compromís en les Corts, Juan Ponce, ha contestat hui als “arguments erronis” que ha esgrimit la multinacional Intu en les seues al·legacions presentades en el període d’informació pública del nou Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del Túria i de la declaració del parc natural, difosos en premsa.

Segons Ponce, “respecte a l’afirmació que Intu fa en les seues al·legacions sobre que ‘el projecte no es troba ni tan sols pròxim al Parc Natural del Túria’, només demanar-los que vegen els plans dels nous terrenys rústics que s’han inclòs en el PORN del Túria, perquè constitueixen un tot i existeix una continuïtat entre la Vallesa i Les Moles, a través d’una antiga via pecuària recuperada per a ús excursionista i terrenys agrícoles i forestals confrontants amb aquesta via pecuària. I ja que es tracta de terrenys agrícoles i forestals units al Parc Natural del Túria sembla lògic que es consideren Àrea d’Interfície Agrícola Forestal”.

D’altra banda, enfront de les afirmacions d’Intu sobre que ‘no concorren els valors mediambientals que permetrien la protecció prevista’ i que ‘manca d’interès ecològic’, Ponce ha destacat que “existeixen inventaris de flora i fauna que acrediten la presència d’espècies endèmiques, estranyes, protegides o amenaçades”. I ha recordat que “al desembre des de Compromís ja expliquem que el Parc Natural del Túria va nàixer el 2007 mutilat i aïllat, perquè mancava de connectors ecològics amb altres Parcs Naturals i amb el mar, i escanyat perquè l’espai protegit mancava d’una àrea d’amortiment d’impactes atès que el govern del PP havia projectat, pegats al Parc, enormes desenvolupaments urbanístics (*PAIs) en tots els municipis riberencs. *PAIs que no van arribar a perpetrar-se amb l’esclat de la bombolla urbanística”.

 Respecte a les greus afirmacions d’Intu sobre la ‘falta de competència’ o que el nou PORN suposa ‘una intromissió il·legítima de l’Administració’, “tan sols recordar que el Decret 42/2007 del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Túria i el Decret 43/2007 del Consell, de declaració del Parc Natural del Túria, van incloure milers d’hectàrees de terrenys com a Àrea d’Influència 1, que ara es denominen Àrees d’Interfície Agrícola Forestal, i que tots aqueixos terrenys tenen des de 2007 la classificació de Sòl No Urbanitzable Protegit, la mateixa que tindran les noves àrees d’interfície agrícola forestal, cas de les Moles i la seua connexió amb la Vallesa, quan s’aprove definitivament el PORN modificat”. 

“Per tot això, i parafrasejant als al·legants, l’única intromissió il·legítima és la d’Intu que vol construir on no toca, perquè pretén instal·lar-se en uns terrenys que no són aptes ni tenen la classificació urbanística adequada que ve indicada en la normativa per a un megacentre comercial”, ha conclòs el diputat Juan Ponce.