Aquests instruments legislatius han permès combatre la discriminació contra les persones LGTBI, però és necessari el seu desenvolupament normatiu si es vol eliminar qualsevol discriminació de la societat

Amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBIfobia el pròxim 17 de maig, UGT PV denúncia que en 2018 en la Comunitat Valenciana es van registrar 91 incidents i delictes d’odi per motiu d’orientació sexual i/o expressió i identitat de gènere segons l’Observatori Valencià contra LGTBIfobia.

Durant aquests quatre últims anys de Govern del Botànic les persones LGTBI en la Comunitat Valenciana han experimentat avanços en l’àmbit autonòmic amb l’aprovació de diferents lleis com són la llei d’igualtat de les persones LGTBI, o la llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere en la Comunitat Valenciana i el seu desenvolupament normatiu, així com l’Estratègia Valenciana Per a la Igualtat De Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi 2019-2024.

Aquests instruments legislatius han permès combatre la discriminació contra les persones LGTBI, però és necessari el seu desenvolupament normatiu si es vol eliminar qualsevol tipus de discriminació en la nostra societat.

És per això que UGT PV reivindica la posada en marxa del Consell Valencià LGTBI que aprovarà i vetlarà pel desenvolupament i seguiment de l’Estratègia valenciana per a la igualtat LGTBI, a més d’elaborar un informe anual sobre la situació del col·lectiu LGTBI amb l’objectiu d’avaluar les polítiques previstes i implementades en aquesta estratègia. També, i tal com arreplega la llei d’igualtat de les persones LGTBI, és urgent posar en marxa per part de l’administració local la creació de grups especialitzats en la prevenció dels delictes d’odi, a través de la formació dels cossos de seguretat i emergències, obligatoris en municipis de més de 50.000 habitants.

Així mateix, en l’àmbit laboral es continuen perpetuant pràctiques que discriminen a les persones per la seua orientació sexual i/o identitat de gènere. Cal destacar la referència de la llei d’igualtat LGTBI als sindicats pel seu important paper, especialment a través de la negociació col·lectiva, impulsant en els convenis col·lectius clàusules de promoció, prevenció, eliminació i correcció de tota forma de discriminació per causa d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, així com de procediments per a donar llit a les denúncies per assetjament. Mesures com els protocols d’assetjament per raó d’orientació sexual i identitat i/o expressió de gènere són un mitjà eficaç per a contribuir a garantir el dret de les persones a gaudir d’ambients de treball inclusius i exempts de qualsevol discriminació.

Tot això posa de manifest la necessitat de continuar avançant cap a la igualtat real per a les persones LGTBI, a través de polítiques integradores, inclusives, elaborades des del respecte a la diversitat. UGT PV insta a la ciutadania que, en les pròximes eleccions del 26 de maig, expressen amb el seu vot un NO rotund a tots aquells partits polítics que difonen missatges d’odi i, que per contra, construïsquen una majoria progressista que aferme els valors democràtics i d’igualtat.