“Els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2021 se centren a pal·liar les conseqüències de la pandèmia i avançar en el procés de transformació de la justícia”. Així s’ha pronunciat hui el diputat autonòmic i secretari general del PSPV-PSOE de la província de la Caste-lló, Ernest Blanch, durant la seua Intervenció en la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda on ha destacat que “són un comptes que busquen millorar la transparència, la seguretat i la bona administració”.
Blanch ha assenyalat que els Pressuposts de 2021 “disposen d’una assignació de 551 milions d’euros per a 2021, que suposen un 8,3% més que en l’exercici anterior, i que ens permetrà, per un costat, seguir lluitant contra la pandèmia i les seues conseqüències en tots els àmbits, i per altre, seguir avançant en el procés de transformació de la justícia, la seguretat i l’administració pública valenciana adaptant-la al segle XXI i donant solu-cions a les valencianes i als valencians”. “Estos comptes, permetran enfrontar-nos als grans reptes que tenim al davant i al rol que desenvolupen les comunitats autònomes com a marcs encarregats de la prestació de serveis públics fonamentals que suposen els pilars de l’Estat del Benestar”, ha afegit.
Així mateix, ha ressaltat que el govern del Botànic ha fet uns pressupostos “obligadament expansius per causa de la Covid-19, molt pensats i ajustats a les grans necessitats que s’han derivat de la gestió de la crisi sanitària, econòmica, laboral i social que aparellen”. “Són uns pressupostos que bus-quen millorar la transparència, la seguretat i la bona administració i que compten amb aportacions de distints grups polítics, tant de l’oposició com del govern, fent valdre el model valencià que vam signar en el Pacte de Re-construcció i en els quals totes les línies pressupostàries d’este projecte seguix al peu de la lletra”, ha afegit.
Per últim, ha assenyalat que els ciutadans i ciutadanes “no poden esperar més i necessitem, ara més que mai, que aprovem uns pressupostos a l’altura”.