El pressupost passa del 70.110 € en 2015 a 92.900 € aquest any, amb més de 150 activitats subvencionades per tots els districtes

La Regidoria de Participació Ciutadana ha incrementat un 32% el pressupost en subvencions al teixit associatiu de la ciutat en les darreres dos legislatures. La dotació municipal en aquesta àrea ha anat creixent des del 2015, quan es destinaren 70.110 euros, passant a 80.000 en 2017, fins als 92.900 actuals, que permeten subvencionar 159 activitats de 35 entitats repartides per tots els districtes de la ciutat.

El regidor de Participació Ciutadana, Francesc Mezquita, ha destacat que “són subvencions en concurrència competitiva per a projectes de participació ciutadana, amb uns criteris de concessió que tothom sap perquè venen a les bases i que, per tant, tothom coneix com es baremen, i sempre des de l’àmbit tècnic, al contrari que en etapes anteriors, en les que eixa concurrència era inexistent”. “Majoritàriament, es tracta d’associacions, en la seua gran majoria veïnals, però també altres entitats minoritàries que presenten projectes encarats a la participació ciutadana”, ha explicat el regidor, que ha posat en valor, tanmateix, “l’alça pressupostària municipal dedicada al teixit associatiu”.

En una línia de treball prioritària dins la Regidoria de Participació Ciutadana, les subvencions 2022/2023 tenen com a principal objectiu finançar l’activitat associativa als centres cívics i als barris de la ciutat, amb una convocatòria que arriba aquest període a 35 entitats de tot tipus de la ciutat, des d’associacions veïnals a esplais i col·lectius ciutadans.

Els muntants econòmics oscil·len, depenent sempre del projecte presentat, entre els 586 euros i els 7.777 euros, per a activitats a realitzar entre l’1 de juliol d’aquest 2022 i el 30 de juny del 2023, cobrint les despeses d’un curs associatiu. Amb una particularitat important, que la Regidoria avança el 45,2% de cada dotació amb un pagament anticipat, i deixa a la justificació del projecte presentat, al final del període, el 55% restant.

Des de Participació Ciutadana s’estima, d’acord amb els últims estudis d’impacte associatiu realitzats, que per cada euro aportat per l’Ajuntament en forma de subvenció a les entitats, aquestes aporten 2 euros més (i en alguns casos 3). El treball voluntari de les juntes directives i de les persones activistes, i les aportacions econòmiques particulars en forma de quotes i donacions, a banda de suposar un increment en la inversió econòmica i del retorn a la ciutat, són els elements clau que corresponsabilitzen a la ciutadania amb construir, entre totes, un Castelló més participatiu.

Cada entitat adaptada a la seua realitat, amb els seus recursos i les seues tradicions organitzatives, aporta a la ciutat en forma d’activitats, però també en forma d’educació cívica. Són les associacions les que tenen en la seua mà l’evolució cultural de les persones, les que poden convertir-nos en una ciutat educada. Les associacions són les que més aporten a la ciutat educadora.