El Cant de la Passió d’Oriola es realitza per grups de cantors masculins no professionals des de, almenys, el segon quart del segle XIX

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es declara Bé d’Interès Cultural (BIC) Immaterial el Cant de la Passió d’Oriola, que constitueix una singular manifestació musical representativa i valuosa de la cultura valenciana, amb un fort component de tradicional oral.

La tramitació de l’expedient es va iniciar mitjançant resolució d’incoació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport el passat 9 d’abril, segons un comunicat del Govern valencià.

Aquest expedient que ha culminat en la declaració va donar començament amb la seua sol·licitud, a instàncies dels dos grups que mantenen l’antiga manifestació cultural, el de Cantors de la Passió i el de Cantors de la Primitiva Passió Federico Rogel, la qual es va aprovar en el ple municipal del 29 de març de 2012, segons han informat, per part seua, fonts de l’ajuntament oriolà.

En l’expedient consten els informes favorables del Consell Valencià de Cultura, de la Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Carles i de la Universitat d’Alacant (UA).

El Cant de la Passió d’Oriola es realitza per grups de cantors masculins no professionals des de, almenys, el segon quart del segle XIX i entronca amb les manifestacions públiques de religiositat popular.

És una obra polifònica a quatre veus masculines, però al llarg dels anys han anat incrementant-se les veus fins a arribar a unes quaranta, aproximadament.

La interpretació del cant es produeix les nits de finals de la Quaresma, anteriors a la Setmana Santa, durant l’anomenada Setmana de Passió, en llocs prefixats i amb un itinerari marcat per a cada nit. També s’interpreta la nit de Dijous Sant.

A més de la declaració com a béns d’interès cultural immaterial, el decret estableix la necessitat de concretar mesures de protecció i salvaguarda del corresponent bé.

Aqueixes mesura són les de realitzar labors d’identificació, descripció, estudi i documentació, incorporar testimoniatges a suports materials que garantisquen la seua protecció i preservació, i vetlar pel normal desenvolupament i pervivència d’aquestes manifestacions culturals.

La gestió del bé correspon a l’Ajuntament d’Oriola, al Grup de Cantors de la Passió i al Grup de Cantors de la Primitiva Passió Federico Rogel.

L’alcalde d’Oriola, Emilio Bascuñana, ha manifestat la seua satisfacció per “aquest reconeixement tan merescut que suposa un valor afegit a un dels elements més característics que distingeixen” la Setmana Santa oriolana, declarada d’Interès Turístic Internacional.