En una resposta dirigida a la diputada d’Unides Podem per València, Rosa Medel, i als també diputats del Grup Confederal, Juantxo López de Uralde i Txema Guijarro, el Govern reconeix que no descarta una nova Declaració d’Impacte Ambiental per al projecte d’ampliació del Port de València.

Segons l’escrit dirigit a Medel, López de Uralde i Guijarro, “L’eventual tramitació d’una nova Declaració d’Impacte Ambiental (DIA), no és una decisió que es puga basar en criteris d’oportunitat política o valoratius, sinó en criteris estrictament jurídics i tècnics, i seran aquests criteris, una vegada analitzat el projecte definitiu, els que determinen si és necessària una nova DIA o no”.

Per a Unides Podem, que en la seua iniciativa parlamentària sol·licitava un nou estudi d’impacte ambiental davant el projecte d’ampliació del Port de València, ja que “el primer estudi es va realitzar en 2006, i el nou projecte d’ampliació implica canvis substancials que no han de passar-se per alt, en cap cas”, la resposta del Govern no ha de deixar de costat que “en el nou projecte del Port de València que inclou l’ampliació nord, no es va exigir un nou Estudi d’Impacte Ambiental, perquè es va donar per vàlid el realitzat en 2006”.

“Quan hem demanat que es realitze un nou estudi d’impacte ambiental, no parlem de criteris d’oportunitat política o valoratius, sinó de criteris purament jurídics i tècnics, tal com assenyala el Govern en la seua resposta, ja que han passat 14 anys des que es va realitzar una avaluació ambiental per a un projecte que, a més és substancialment diferent”, argumenten des del Grup Confederal.

Per això, per al diputat verd i també president de la Comissió de Transició Ecològica, “És totalment oportú reavaluar la DIA, d’acord amb criteris tècnics i a les actuals circumstàncies, que no són les mateixes que en 2006. El nou projecte ha de passar una nova avaluació d’impacte ambiental, que revise la seua idoneïtat per a les circumstàncies actuals, tenint en compte la greu crisi climàtica i ecològica que estem vivint”.

Per part seua, la diputada valenciana Rosa Medel assenyala que “Una nova ampliació ha de tindre en compte les repercussions mediambientals sobre la ciutat, les platges i les persones. Ningú entendria una ampliació amb una declaració d’impacte ambiental de fa 14 anys. Hem de garantir que no hi haurà un impacte negatiu; en cas contrari la APV trobarà oposició legal i veïnal”.

Per part seua, la també diputada valenciana Roser Maestro, insisteix; “No es pot pretendre que una DIA que es va elaborar fa més d’una dècada, amb un projecte que contemplava un volum de dragatge 14 vegades inferior, siga encara vigent per a l’actuació que impulsa ara l’Autoritat Portuària. Però encara es pot pretendre menys que les condicions climàtiques i ambientals actuals siguen les mateixes que s’havien d’atendre en 2007. El Govern ha declarat l’emergència climàtica i ambiental, i per tant aquesta declaració hauria de traduir-se en mesures reals i efectives per a no continuar causant danys en el territori: en el Port de València tenim una bona oportunitat de demostrar que el govern realment actua contra el canvi climàtic”.